Geen ‘alaaf’ voor deze alleengeboren tweeling

Joyce Beckker leest een stukje voor uit haar boek ‘Life without Grace’ wat als thema ‘afscheid nemen’ heeft. Het fragment speelt zich af in 1997 een week voor carnaval.